Werkgevers R10 kijken vooruit:

‘Duurzame mobiliteit is ook zeker slimme mobiliteit’

Slim vervoer is ook duurzaam vervoer. Om die reden stond het thema duurzaamheid centraal op de R10 bijeenkomst van De Verkeersonderneming en VNO-NCW Regio Rotterdam. Het werkgeversnetwerk was te gast bij KPN in het gloednieuwe en duurzame pand op de Rotterdamse Wilhelminapier. “Niet naar, maar aan het werk”, benadrukte gastvrouw Anja de Vos-Biemans van KPN. Ook wethouder Judith Bokhove nam ons mee in duurzame mobiliteit. En Cees Vingerling van De Verkeersonderneming gaf een update over de samenwerking met werkgevers in 2019. Sander van Beurden vertelde tot slot over de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Rotterdam. Wat dit betekent voor werkgevers? Bekijk deze Quick Review.

1 | 9Moderator Miriam Hoekstra:

‘Mobiliteitsbeleid duurzaam maken’

“Waar kunnen we beter over duurzaamheid praten dan hier bij KPN, de duurzaamste telecomprovider ter wereld?” Daarmee start moderator Miriam Hoekstra deze bijeenkomst.


Hoekstra is directeur Airport Operations van Schiphol en bestuurslid van VNO-NCW West met als portefeuille bereikbaarheid en duurzaamheid. “Vandaag gaan we de uitdaging aan het mobiliteitsbeleid duurzaam te maken”, vervolgde ze. “Het wordt een middag vol informatie, inspiratie en nieuwe ontmoetingen.” Als eerste inspiratiebron nodigde zij Anja de Vos-Biemans, KPN regiodirecteur Zuid-Nederland, uit om te vertellen wat KPN onder duurzame mobiliteit verstaat.
2 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPNAnja de Vos-Biemans:

‘Niet naar, maar aan het werk ‘

Het nieuwe pand van KPN is naast mooi, vooral duurzaam. “Maar met een duurzaam pand alleen kom je er niet. De vraag is: hoe krijg je alle medewerkers duurzaam?” Anja de Vos-Biemans, regiodirecteur Zuid-Nederland bij KPN, start de presentatie met haar favoriete motto: “We gaan niet naar het werk, we gaan aan het werk.”


“Alle trends voor onze huidige en toekomstige bedrijfsvoering wijzen erop dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Denk aan klimaatverandering, energietransitie, de schaarste van grondstoffen, water en natuurlijke hulpbronnen, verstedelijking en ontbossing. Om met duurzaamheid aan de slag te gaan, moet de basis op orde zijn. Het vergt focus op hoe we werken.”

Plan je eigen werk

“Jaren geleden startte KPN al het programma ‘Het nieuwe leven en werken’. Daarin staat flexibiliteit voorop: bepaal zelf waar en wanneer je werkt. Werken op afstand is mogelijk door technische hulpmiddelen als laptops, video en audio conferencing. Maar het start bij drie basisvragen. Moet ik wel naar het werk? Moet ik met de auto naar het werk? Moet ik nu onderweg? Hoewel dat voor hen het makkelijkste uitvoerbaar is, geldt dat niet alleen voor de medewerkers op kantoor. Het geldt ook voor onze monteurs. Plan je eigen werk!”

Duurzaamste telecomprovider

Om binnen het bedrijf tot gedragsverandering te komen, hielp het volgens De Vos enorm dat de Raad van Bestuur het goede voorbeeld gaf. “Ook zij maken gebruik van flexplekken. Daarnaast werden de drie basisvragen elke keer opnieuw aan de orde gesteld. Door het nieuwe beleid steeg eerst de tevredenheid onder medewerkers, daarna ook die bij klanten. In een pand waar we voorheen zo’n negenhonderd medewerkers huisvesten, hebben nu 2.200 collega’s een flexplek. Er zijn 145 parkeerplekken, waarvan 25 elektrisch. Verder is er veel geld bespaard op vastgoed en het verbruik van CO2 is enorm gedaald. KPN is de duurzaamste telecomprovider ter wereld, en daar zijn we met recht trots op.”

Professionele en sociale verbinding

KPN zorgt voor professionele verbinding in het werk, in de klas en thuis, benadrukt De Vos. “We zijn een nationaal top A-merk. We willen verbinding met iedereen. Zo zorgen KPN’ers op vrijwillige basis dat er laptops en digitale aansluitingen komen bij zieke kinderen, ouderen of mensen met een beperking. We staan ook voor sociale verbinding.”
3 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPNJudith Bokhove:

‘Reizigers tot ander gedrag verleiden’

Rotterdam wordt steeds mooier. Er worden 18.000 woningen bijgebouwd en vanuit het College zetten we in op schoner en gezonder.” Wethouder en bevlogen ondernemer Judith Bokhove vertelt enthousiast over de nieuwe ambities en ontwikkelingen in de stad. Tegelijkertijd ziet zij ook dat de bereikbaarheid van de stad nu al regelmatig onder druk staat.


“Wat doet de gemeente om de bereikbaarheid op peil te houden?”, vraagt moderator Hoekstra haar. “We voeren verkeerscirculatiemaatregelen in,” antwoordt Bokhove. “Dit betekent dat we bepaalde drukke routes in de stad voor gemotoriseerd verkeer ontmoedigen. Door alternatieve routes te gebruiken, bijvoorbeeld om de stad heen, verbetert de luchtkwaliteit en de doorstroming. Daarnaast zetten we ook in op uitbreiding van het OV-netwerk. Allemaal tijdens de spits in de auto gaat immers niet lukken. Dat moeten we ook niet willen. Samen met De Verkeersonderneming verleiden we daarom mensen tot ander gedrag. Denk aan het stimuleren van fietsen met een fietsregeling.”

Inzetten op flexibel werken

“Wat gaan we als ondernemers merken? Wie in de stad woont en/of werkt moet gebruikmaken van allerlei soorten vervoer," meent Bokhove. “Denk aan deelvervoer, aan de fiets en aan het openbaar vervoer. Zet als werkgever in op flexibel werken, zoals KPN net al aangaf. Als gemeente kijken we ook naar logistieke hubs aan de rand van de stad, waarna je alle goederen geclusterd en duurzaam in de stad kunt afleveren.”

Stimuleren anders te gaan reizen

“De komende jaren hebben we te maken met het onderhoud aan de Van Brienenoordbrug. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad," concludeerde Hoekstra. “Bij de renovatie van de Maastunnel nam De Verkeersonderneming het initiatief om een Maasstunnel Alliantie op te richten. Onder leiding van het Erasmus MC informeren ruim zeventig bedrijven hun bezoekers en leveranciers om tijdens de werkzaamheden anders te gaan reizen. Daarnaast stimuleren zij hun medewerkers te carpoolen, de fiets en het openbaar vervoer te nemen. Als werkgever kun je op dit terrein veel doen. De mobiliteitsmakelaars van De Verkeersonderneming ondersteunen werkgevers hierbij.”

Mobiliteitsgeluk: van A naar B kunnen

Tot slot laat Hoekstra de term mobiliteitsgeluk vallen. “Wat betekent dat voor jou?” Bokhove: “Naast wethouder voor verkeer ben ik ook verantwoordelijk voor jeugdzorg. Daarbij heb je een harde en zachte portefeuille, wordt vaak gezegd. Dat is ook zo; de zachte portefeuille is echter niet jeugdzorg, maar mobiliteit. Het gaat daarbij om de verbinding, om mobiliteitsgeluk. Het is belangrijk dat je van naar A naar B kunt: naar je werk, je opleiding, je familie en vrienden. Dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mobiliteit draait niet altijd om files. Integendeel. Ergens komen waar je wilt zijn, is belangrijk. Fijn als mensen dat geluk ook zoeken door het vervoer met anderen te delen.”
4 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPNCees Vingerling:

‘Samenwerking verstevigen’

“Denken we aan de energietransitie, de bereikbaarheid van de stad die onder druk staat én de onderhoudswerkzaamheden van onder meer de Van Brienenoordbrug en de Heinenoordtunnel, dan is dit hét moment voor een goede samenwerking tussen overheid en werkgevers.” Met deze oproep start Cees Vingerling, Mobiliteitsmakelaar bij De Verkeersonderneming.


“De afgelopen jaren hebben we met elkaar als werkgevers mooie resultaten bereikt. Velen van u zijn aan de slag gegaan met slimme mobiliteit, slim werken en slimme duurzaamheid. Dat is goed voor de economie, de leefomgeving, de bewoners en dus voor de stad! De komende jaren blijven we samen met u de mouwen opstropen.”

Verschil maken in de stad

Samen met VNO-NCW Rotterdam is er volgens Vingerling gebouwd aan een community van bijna vijfhonderd werkgevers. “Daarin zit energie. Denk aan de Maastunnel Alliantie. Die community zetten we voort en breiden we uit. In het nieuwe jaar starten we in klein comité hoe we nog meer het verschil kunnen maken in de stad. Wat zijn de ambities en wat hebben we daarvoor nodig? Inspiratiebijeenkomsten, zoals deze R10, blijven we vanzelfsprekend organiseren. En voor individuele werkgevers leveren we maatwerkadviezen hoe het mobiliteitsbeleid duurzamer en efficiënter kan.”

Probeeraanbod voor medewerkers

“Nieuw in 2019 is dat we aan het onderzoeken zijn of we ook een concreet probeeraanbod voor medewerkers kunnen leveren”, vervolgt Vingerling. “Zodra we daar meer over weten, komen we daar vanzelfsprekend op terug. We zoeken ook massaal de publiciteit op, om te laten zien wat werkgevers allemaal doen aan duurzaamheid en bereikbaarheid.”
5 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPNSander van Beurden:

‘Verminderen, veranderen en verschonen’

Sander van Beurden, manager Stedelijke Bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam, begint zijn presentatie met een vraag aan de zaal: Wie heeft de afgelopen week niets gelezen over duurzaamheid? Het blijft stil. Duurzaamheid leeft dus!


“In de Klimaattop van Parijs maakten de wereldleiders afspraken om de opwarming van de aarde te beperken. De verhoogde concentratie CO2 in de atmosfeer is namelijk de belangrijkste oorzaak van die opwarming. Rotterdam is met een CO2-uitstoot van circa 33 megaton verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke hoeveelheid. De ambitie is om in 2030 49 procent minder uitstoot te generen dan in 1990.”

Klus met elkaar klaren

Een gedreven Van Beurden zegt: “Tegenover 1 megaton CO2 moet je 28 miljoen bomen zetten. We staan dus echt voor een enorme opgave. En dat moeten we met elkaar doen. Het gaat om verminderen, veranderen en verschonen. Het gaat om minder energie gebruiken, andere keuzes maken en overstappen op andere energiebronnen. En daarbij gaat het vooral om gedragsverandering en om de inzet van technische oplossingen. Het doel is betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energie voor iedereen.”

Mobiliteitstafels

Van Beurden nodigt de werkgevers uit om gezamenlijk te bepalen hoe de reductie van CO2 kan worden gerealiseerd. “Rotterdam gaat mobiliteitstafels organiseren. We nodigen werkgevers uit mee te denken en mee te praten over het Energieakkoord. Werkgevers die mandaat hebben, die echt concrete afspraken kunnen maken en die kunnen toewerken naar reductiedoelen.”

Handen uit de mouwen

Volgens Van Beurden zorgen mobiliteit en transport voor een derde van de CO2-uitstoot binnen het stedelijk gebied. “CO2 kun je verlagen door de inzet van fiets en OV, door het uitbreiden van de infrastructuur voor elektrische auto’s, door een betere stadslogistiek te realiseren en door het snelwegverkeer, de buitenwegen en de binnenvaart te verduurzamen. Make it Happen! Zo kennen we Rotterdam.”
6 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPNDiederik van Dommelen:

‘Altijd een vraag die aan het denken zet’

Vanaf het allereerste begin is Miriam Hoekstra als moderator betrokken bij de community van de R10. Eerst vanuit haar functie bij het Erasmus MC, daarna naast haar baan als directeur Operations Schiphol en als bestuurslid van VNO NCW West. Omdat Miriam nu afscheid neemt als bestuurslid, betreedt Diederik van Dommelen, voorzitter VNO NCW Regio Rotterdam het ‘podium’.


“Een fantastisch bestuurslid, dat goed kan luisteren, dat vragen stelt die tot nadenken leiden, en dat enorm betrokken en werkend is vanuit de inhoud.” Zo somt Van Dommelen in zijn bedankwoord aan Miriam de eigenschappen op die het zo prettig maken om met haar samen te werken. “Zonder jou was de file een stuk langer geweest!”

Tegen de stroom in

“In de zaal zitten de werkgevers die het verschil maken. Mobiliteit is een lastig onderwerp, je moet tegen de stroom in roeien. Met elkaar kunnen we de stad verdichten. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan,” besluit Hoekstra in haar dankwoord.
7 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPNWij houden u op de hoogte

Het gesprek gaat verder!

Over het onderwerp ‘slimme en innovatieve mobiliteit en bereikbaarheid’ zijn we nog lang niet uitgepraat. We houden u geïnformeerd over nieuwe bijeenkomsten.8 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPN9 | 9

Werkgevers R10 bijeen | VNO-NCW Regio Rotterdam | De Verkeersonderneming | KPNColofon

Uitgave van:

De Verkeersonderneming

E-mail vingerling@vno-ncwwest.nl
Website www.verkeersonderneming.nl

Realisatie:

De Verkeersonderneming
& www.onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Fotografie

Ruud Slagmolen

December 2018