Werkgevers R10 bundelen krachten:

‘Duurzame mobiliteit aanjager van energietransitie’

Energietransitie, uw bedrijf en de link met mobiliteit. Dat thema stond centraal op de R10 bijeenkomst van De Verkeersonderneming en VNO-NCW Regio Rotterdam. Het werkgeversnetwerk was te gast bij Eneco, een bedrijf dat volop bezig is met slimme en innovatieve energieoplossingen. “Zorgt de investering in duurzame mobiliteit voor een versnelling van de energietransitie?” Gastheer Hans Peters ging nader in op de ontwikkelingen. En hoogleraar Harry Geerlings gaf zijn visie op duurzame mobiliteit in de haven en de stad. Verder vertelde Christel Mourik over de regionale ontwikkelingen in het openbaar vervoer en ging Kees Lambregtse in op het praktische mobiliteitsbeleid en wat je daar als werkgever aan hebt. Een Quick Review.

1 | 10Moderator Miriam Hoekstra:

‘Stroom aan verhalen met interactie’

“Vandaag brengt het Financieel Dagblad een artikel met als kop: ‘Nederland praat te veel over en doet te weinig aan innovatie van vervoer.’ Hoewel we vanmiddag ook praten, gaat dat vooral over wat we gaan doen. Want werken aan mobiliteit is een doe-ding. Het gaat om de actie die we met elkaar op touw zetten om stappen te maken”, start Miriam Hoekstra. Naast moderator van deze bijeenkomst is zij directeur Airport Operations van Schiphol en bestuurslid van VNO-NCW West met als portefeuille bereikbaarheid en duurzaamheid.

Transitie naar groen en de fiets

“Ooit was er een energietransitie, waarbij we van steenkool naar aardgas gingen. Nu gaan we door naar groen, naar emissieloos en naar de fiets. De energietransitie is van invloed op u als ondernemer, zowel in het productieproces als op het vlak van mobiliteit met uw klanten, uw leveranciers en uw medewerkers”, aldus Hoekstra. “Met het oog op het Klimaatakkoord van Parijs willen we aan de slag met duurzame energie. We bieden u een middag met een stroom aan duurzame verhalen met interactie.”
2 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingMonique Verhoef neemt afscheid:

‘Jaloers op no-nonsense mentaliteit’

“Ik ben er trots op dat we de afgelopen jaren samen met het team 1.700 bedrijven hebben bereikt. Met 170 bedrijven hebben we concreet samengewerkt om het mobiliteitsbeleid te veranderen, in fietsprojecten of met de Vaar-naar-je-werk-dag,” zegt Monique Verhoef. “Als Haagse ben ik jaloers op die heerlijke no-nonsense en aanpakmentaliteit in Rotterdam. Toen de Maastunnel vanwege renovatie dicht ging, kwamen ruim zestig bedrijven in actie om hun medewerkers, bezoekers en leveranciers te informeren over omleidingsroutes, mede aangestoken door het enthousiasme van het Erasmus MC. En dat zonder één vinger te wijzen naar de overheid.”
Verhoef neemt afscheid als Mobiliteitsmakelaar Rotterdam. Zij wordt opgevolgd door Cees Vingerling. Namens alle mensen die met haar hebben samengewerkt, bedankte moderator Hoekstra Monique Verhoef met bloemen.
3 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingOpvolger Cees Vingerling:

‘Met de taal van de ondernemer
over bereikbaarheid praten’

Sinds 2015 is Cees Vingerling namens De Verkeersonderneming gebiedsregisseur Rotterdam Zuidwest (Voorne Putten en haven). Vanaf nu treedt hij namens VNO-NCW ook op als Mobiliteitsmakelaar Rotterdam. Zijn opdracht is om samen met werkgevers en werknemers een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van de regio. Met Vingerling is een verbinder pur sang aangesteld. Hij weet als geen ander ondernemers en bestuurders te inspireren tot een constructieve samenwerking.

Bereikbaarheid centraal

Jarenlang vervulde Vingerling de functie van commercieel directeur bij Rabobank Voorne-Putten. Hij is voorzitter van Ondernemers Federatie Spijkenisse en spreekt de taal van de ondernemers als geen ander. “Kijken we naar de hoofdthema’s voor deze regio, dan praten we over wonen, werken, leren en verkeren (ofwel toerisme en recreatie). Maar elk hoofdthema staat of valt met bereikbaarheid”, zegt Vingerling.

Mensen verbinden

“Bereikbaarheid is voor dit soort thema’s altijd het fundament. Het gaat daarbij om de verbinding: de koppeling met de inhoud en de verbinding met mensen. Gelukkig heb ik een mooi team van mensen om mij heen die de verbinding leggen met de inhoud. Diverse relaties hier in de zaal ken ik al, een enkeling nog niet. Maar met iedereen wil ik een constructieve samenwerking aangaan. Daar zie ik erg naar uit.”
4 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingHans Peters, CCO Eneco, over energietransitie:

‘Consument wordt prosument’

Zowel als leverancier, regisseur en als werkgever neemt Eneco het voortouw bij slimme en duurzame mobiliteit. “We leveren wind- en zonne-energie aan zoveel bedrijven en op zoveel plaatsen dat het bijna onmogelijk is dat u geen producten gebruikt waar onze schone energie wordt toegepast”, start CCO Eneco Hans Peters. “Denk aan de NS, maar ook aan multinationals als Unilever. De energiewereld verandert en als bedrijf willen we in die ontwikkeling voorop lopen.”

Zelf energie opwekken

“Er is veel meer vraag naar groene energie, niet in de laatste plaats van de consument. De consument wordt een prosument. Daarmee bedoelen we dat hij steeds vaker de faciliteiten krijgt om zelf energie op te wekken. Daarnaast spelen technologische ontwikkelingen en digitalisering een steeds grotere rol. Naast duurzaamheid is er de ontwikkeling naar decentraal en naar samen, waarbij de duurzame energie wordt gedeeld door bedrijven en gebruikers daaromheen. Denk aan consumenten en scholen.”

Omdenken noodzakelijk

Volgens Peters vergen de ontwikkelingen een omslag in denken. “Wanneer je met de elektrische auto thuiskomt, zou je die nu gaan opladen. In de toekomst tap je de resterende energie uit de auto af om te gaan koken en af te wassen. Pas ’s nachts, als het niet meer zo druk is op het energienet, laad je de auto op. Aan dat soort ontwikkelingen wil Eneco graag een bijdrage leveren. Ook als werkgever zetten we in op duurzaamheid met het stimuleren van thuiswerken, het openbaar vervoer, de fiets, de elektrische auto en een duurzame werkomgeving.”

Slim omgaan met energie

“Eneco World staat op 1 in de top 10 van de Happy Building Index (HBI 2017). Bij het inspelen op de energietransitie gaat het dus om het slim omgaan met energie, het gebruik van groene energie, het zelf opwekken van energie en het gebruik van duurzame mobiliteit.”
5 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingProfessor Harry Geerlings:

‘Wacht niet langer af,
ga nú aan de slag!’

“Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Nederland een van de gelukkigste landen ter wereld is. Ondanks dat maken we ons zorgen over het milieu. We staan voor drie uitdagingen: fijnstof, CO2 en ons ecosysteem. De reductie van fijnstof is een zaak die we in de stad moeten aanpakken. Daar rijden teveel vervuilende auto’s rond en die uitlaatgassen ademen we in. De beperking van de CO2-uitstoot is vooral een probleem in de haven. Daarnaast maken we ons zorgen over de disbalans van ons ecosysteem. Denk aan de ijsberen die steeds minder ijs hebben om te overleven. En veel van zulke problemen hebben te maken met ons mobiliteitsgedrag”, zegt Prof. dr. Harry Geerlings, hoogleraar Haven en duurzame mobiliteit.

Gevoel van vrijheid

“In de loop van de jaren veranderde het denken over woon-werkverkeer en de rol die werkgevers daarbij spelen. Tot de jaren zestig was het geen issue hoe je op je werk kwam. Je had de fiets en de brommer, en daarmee kwam je, ook door de vele oeververbindingen met pontjes, een heel eind. Maar vanaf die tijd namen grote bedrijven als Shell hun verantwoordelijkheid. Zij brachten medewerkers met bussen naar het werk in de haven. Dit paste goed bij de opkomende welvaart en de uitbreiding van de haven. En de medewerkers? Die vonden het vervoer heel plezierig.” Daarna ging de welvaart in zo’n sneltreinvaart omhoog dat mensen in staat waren hun eigen auto te kopen. Geerlings: “Mobiliteit werd gekoppeld aan een gevoel van vrijheid en werd ervaren als een recht. Nu is dat nog steeds zo.”

Mobiliteitsmanagement hard nodig

De overheid richtte de Vervoer Coördinatie Centra op om werkgevers op vrijwillige basis te ondersteunen met hun mobiliteit in een andere richting. Vanaf 2008, bij de ombouw van de A15, werd ook De Verkeersonderneming opgericht, gericht op voorlichting en verleiden (spitsmijden). Deze onderneming is uitgerust met instrumenten waarmee de werkgever in zijn mobiliteitsmanagement werkelijk aan de slag kan. En dat is hard nodig. Enkele cijfers:
• 200.000 auto’s rijden in de ochtendspits op de ruit van Rotterdam;
• 40% van de Rotterdammers noemt de verkeersproblematiek als belangrijkste probleem in de stad;
• de files zijn het eerste kwartaal van 2018 fors gegroeid: 2 noteringen in de top 5 landelijk: A4 Den Haag Rotterdam (Delft) en A15 Rotterdam Gorinchem (Hendrik Ido Ambacht – Papendrecht);
• de stad wordt steeds vaker geconfronteerd met een verkeersinfarct;
• De levensverwachting in Rotterdam is zeven jaar minder, mede door luchtverontreiniging, veroorzaakt door auto’s.

Koplopers en afwachters

“In de haven zien we dat bedrijven - koplopers zoals ECT, EMO en Vipre - de verantwoordelijkheid nemen om de bereikbaarheid te vergroten. Helaas zijn er ook veel afwachters en freeriders. Jammer, want door samen te werken deel je kosten en kun je echt wat betekenen op het gebied van mobiliteitsmanagement. De kritische massa is de sleutel tot het succes”, meent Geerlings. “In de stad zorgt de EU-wetgeving ervoor dat er beleid wordt gemaakt. Er worden transferia aangelegd, milieuzones ingesteld en er wordt hoogwaardig openbaar vervoer aangelegd. De overheid neemt (gedwongen) de lead. Ook hier zijn er koplopers, zoals Eneco, maar ook hier helaas veel afwachters.”

Van ambitie naar actie

Juist voor dat afwachten is geen tijd meer. “We moeten van ambitie naar actie. En actie vereist een level playing field, dus draagvlak en samenwerking. We hebben behoefte aan een integrale aanpak. Koppel mobiliteitsmanagement aan een bredere aanpak, waarin ook aandacht is voor energiebesparing in een dynamische haven en een gezonde en leefbare stad. Tachtig procent van het gebruik van energie is gerelateerd aan mobiliteit. Zo’n aanpak behoeft heldere maatregelen waarbij De Verkeersonderneming kan faciliteren. Alleen dan kunnen bedrijven nog op vrijwillige basis passende acties ondernemen. Zo niet, dan ligt een dwingende rol van de overheid op de loer. Ga aan de slag! Het topje van de ijsberg is aangepakt, nu moeten we aan de slag met de onderliggende structuur.”
6 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingRoger Demkes, De Verkeersonderneming:

‘Oproep aan werkgevers:
denk mee over minder autobewegingen’

Moderator Miriam Hoekstra stelt Roger Demkes,
directeur De Verkeersonderneming, vervolgens drie vragen.


Geerlings schuift De Verkeersonderneming behoorlijk naar voren als het gaat om duurzame mobiliteit. Hoe kijk jij hier tegenaan?
“Een groot deel van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit, blijkt uit onderzoek van CE Delft. Dat komt, omdat we dagelijks met de auto naar het werk gaan. De Verkeersonderneming werkt al sinds 2008 aan bereikbaarheid. Daar hebben we een track record en behalen we resultaat. Natuurlijk is er overlap tussen mobiliteit en duurzaamheid, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat als we meer willen met duurzaamheid (meer dan nu) we ook een aantal nieuwe dingen moeten verzinnen. Want mensen zijn makkelijker te verleiden uit de spits te stappen dan uit de auto.”

Waarom heeft De Verkeersonderneming het onderwerp duurzaamheid eigenlijk niet direct vanaf de start meegenomen?
“Duurzaamheid en schonere lucht staan nog niet zo lang bovenaan de agenda’s. We keken eerder al diverse keren met een schuin oog naar duurzaamheid, maar we hadden tegelijkertijd onze handen vol aan het verminderen van de files. Vanmorgen was ik aanwezig op het Klimaat Festival en daar zie je dat bedrijven nu afspraken willen maken over duurzaamheid. De Verkeersonderneming draagt daar in Rotterdam graag zijn steentje aan bij.”

Wat is er nodig om de uitstoot vanuit de mobiliteit te verminderen?
“Je ziet dat partijen in deze regio echt de schouders eronder gaan zetten, maar dat moeten er nog meer zijn. Daarom een oproep aan alle werkgevers om mee te denken over hoe zij kunnen zorgen voor minder autobewegingen op de weg. En daarbij moet het niet alleen bij meedenken blijven. Niet alleen denken, vooral doen!”
7 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingChristel Mourik, MRDH:

‘Samenwerking publiek en privaat belangrijk’

Aan de hand van vier thema’s neemt Christel Mourik, directeur Openbaar Vervoer bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de deelnemers die middag mee in vier regionale ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer.

1. Sterke Lobby

“Onze regio krijgt de komende jaren te maken met een groei van 240.000 woningen. Die woningen moeten we allemaal koppelen aan economie en mobiliteit. Op ministerieel niveau zijn die thema’s niet gekoppeld, dus heb je een sterke lobby nodig om zaken voor elkaar te krijgen en invloed te kunnen uitoefenen.”

2. Invloedrijk netwerk

“Het uitoefenen van invloed kan alleen door een samenwerking van publiek privaat, maar vooral ook door aan te geven wat je zelf gaat doen. Door samen te werken met De Verkeersonderneming kijken we naar de mobiliteit in brede zin.”

3. Innovatief

“De overheid lijkt niet innovatief, maar is het wel. De knip is leeg en dat matcht niet met alle zaken die je moet oplossen als er zoveel woningbouw bij komt. Dus moet je iets verzinnen en anders naar middelen kijken. Stel dat je van elke lening die je aan woningen verstrekt ook wat geld in de mobiliteitspot kunt doen?”

4. Resultaatgericht

“Het openbaar vervoer gaat veranderen. Zo krijgen HTM en RET in 2030 zero-emissie bussen en zijn er ontwikkelingen om abri’s anders in te richten. Denk aan zonnepanelen. Met die energie kun je dan weer reisinformatie geven.”
8 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingKees Lambregtse, VCCR Advies:

‘Kosten besparen bij duurzaam vervoer’

De VCCR is een praktische partner die met werkgevers en werknemers aan duurzaam vervoer werkt. Denk aan een probeeraanbod, mobiliteitsplannen, het ontzorgen van de financiële administratie, mobiliteitskaarten, reisadviezen, parkeeradviezen en duurzame zakelijke mobiliteit. Het gaat om allerlei soorten duurzaam vervoer: openbaar vervoer, maar ook de fiets, de e-bike en de speed pedelec. “Ontzorgen betekent niet alleen dat het bedrijf minder rompslomp heeft en minder uren hoeft te besteden aan de organisatie van mobiliteit, het betekent een daadwerkelijk kostenbesparing. Vaak zijn de sommetjes zo gemaakt. Ook een klant als Eneco heeft dat ondervonden”, zegt Kees Lambregtse, directeur VCCR Advies.

Dienst betaalt zichzelf uit

“Je kunt kosten besparen door ov-kaarten uit te geven, te wijzigen en aan te passen. Ook door het verstrekken van de juiste abonnementen en door maatregelen te nemen. Vergeten medewerkers uit te checken, dan kost dat soms wel € 2.500 aan correctietarieven. Daar zetten we gerichte acties op en vervolgens voeren het beleid door dat deze medewerkers die correcties zelf moeten betalen. Ook zien wij vrij snel als er andere reizen zijn gemaakt dan gebruikelijk. Niet altijd, maar vaak zijn dat privéreizen die de werkgever niet hoeft te vergoeden. Alles bij elkaar levert onze dienst ForensZ meer op dan het kost en klanten beamen dat elke keer weer. Onze aanpak is dat we na de start werksessies organiseren, waarmee we met de klant alles doorlopen: van hun ambitie, de veranderaanpak met het beleid en de regelingen tot aan de realisatie met kort-cyclische stappen.

Gratis scan

Bent u geïnteresseerd? VCCR doet u een aanbod voor een gratis scan op:
  • herkomst- en bestemmingsanalyse van uw personeel op alternatieven;
  • check op (CO2) besparingsmogelijkheden (bewezen effectieve maatregelen);
  • advies en bespaarplan CO2 en kosten op mobiliteit en energie.

www.vccr.nl
9 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingHet gesprek gaat verder

Noteer de nieuwe datum in uw agenda!

Over het onderwerp ‘slimme en innovatieve mobiliteit en bereikbaarheid’ zijn we nog lang niet uitgepraat. Er staat voor dit jaar een nieuwe bijeenkomst gepland.

Noteer in uw agenda:

donderdag 29 november 2017,
R10 werkgeversbijeenkomst
bij KPN te Rotterdam.10 | 10

Werkgevers R10 bijeen
Eneco | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingColofon

Uitgave van:

De Verkeersonderneming

E-mail vingerling@vno-ncwwest.nl
Website www.verkeersonderneming.nl

Realisatie:

De Verkeersonderneming
& www.onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Fotografie

Ruud Slagmolen

Juni 2018