Werkgevers R10 bundelen krachten:

‘Slim en duurzaam door de Maasstad’

Veel werkgevers trotseerden de enorme hoosbuien en kwamen op de fiets of met het ov naar de R10 bijeenkomst van De Verkeersonderneming en VNO-NCW Regio Rotterdam. De centrale vraag die middag: hoe kan de Maasstad slim omgaan met mobiliteit? Gastheer Erasmus Medisch Centrum onthulde hoe de organisatie het aantal parkeerplaatsen voor medewerkers weet te beperken. “Zorg dat de top van het bedrijf achter je staat,” luidde een van de adviezen. Aan de hand van drie stellingen discussieerde wethouder Pex Langenberg met de zaal. En Sjoerd Haverkamp van CGI gaf vervolgens een mooi voorbeeld van serious gaming. Tot slot een ‘krijsende’ afsluiting. Een Quick Review.
1 | 11Moderator Miriam Hoekstra:

‘Mobiliteit is een gaaf onderwerp!’

“Het invoeren van mobiliteitsmaatregelen is niet altijd gemakkelijk. Gedragsverandering duurt soms lang en kan taai zijn. Tegelijk is het een onderwerp dat steeds meer terrein wint”, concludeert Miriam Hoekstra, directeur Airport Operations van Schiphol en bestuurslid van VNO-NCW Regio Rotterdam, met als portefeuille bereikbaarheid en duurzaamheid. Als moderator leidde zij de aanwezigen die middag door het programma. “Eigenlijk is elke organisatie wel met het onderwerp mobiliteit bezig. Of ze doen dat vanuit duurzaamheid, vanuit fitheid van hun werknemers of vanuit bereikbaarheid. Hoe dan ook; het is goed om elkaar daarin te ondersteunen en elkaar op dit gebied te inspireren.” Aan inspiratie die middag geen gebrek, zo bleek later. Vervolgens stelt Hoekstra de nieuwe regiomanager Loes Koster van VNO-NCW Regio Rotterdam voor.
2 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingPetra de Jongh, Erasmus MC:

‘Partners Maastunnel Alliantie blijven samenwerken’

Het Erasmus Medisch Centrum is meer dan een ziekenhuis, het is ook een onderzoekscentrum en een onderwijsinstelling. Het medisch centrum is van de acht universitaire ziekenhuizen die Nederland rijk is ook het grootste. Dat blijkt tevens uit de cijfers: 13.000 medewerkers, 285 vrijwilligers, 3.000 studenten, jaarlijks 150.000 patiënten die voor het eerst komen en een budget van € 1,4 miljard.” Directeur Petra de Jongh is enorm trots op haar organisatie. Via een korte video liet zij de aanwezigen graag kennismaken met het Erasmus MC.

Maastunnel Alliantie

De Jongh is ook het boegbeeld van de Maastunnel Alliantie. “Ik steek daar energie in, omdat bereikbaarheid van het ziekenhuis superbelangrijk is voor de veiligheid van patiënten. Tot nu toe valt de overlast door de sluiting van de Maastunnel gelukkig mee.” De Maastunnel Alliantie verstrekt veel informatie aan medewerkers, bezoekers en leveranciers en dat is, zo blijkt, goed overgekomen. “Als partners blijven we samenwerken om elkaar te inspireren en van elkaar te leren”, vervolgde De Jongh. “Het is goed om ook met elkaar te bespreken wat we nog meer willen bewerkstelligen. Wij denken bijvoorbeeld aan het stimuleren van medewerkers om hun auto in Rotterdam-Zuid te parkeren en vervolgens met de fiets naar het Erasmus MC te komen. Daarover zouden we graag met andere geïnteresseerde partijen van gedachten willen wisselen.”

Doe mee

De Maastunnel Alliantie is een initiatief van werkgevers en publiekstrekkers. De Alliantie informeert, samen met De Verkeersonderneming, over de gevolgen van omleidingen en inzet van alternatief vervoer. En de Maastunnel Alliantie kan nog steeds verder worden uitgebreid.Interesse? Check dit

Lees meer over de renovatie Maastunnel
3 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingWethouder Pex Langenberg:

‘Auto is welkom, maar we verleiden reizigers naar fiets en ov’

Moderator Mirjam Hoekstra legde Pex Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van Rotterdam, drie stellingen voor. Voordat hij daarop reageerde, peilde zij eerst de meningen van de deelnemers, vooral werkgevers, in de zaal.

Verleiden tot alternatief vervoer

Met de eerste stelling - ‘Vergeet de auto in de stad, we moeten in Rotterdam vol inzetten op ov en fiets’ - was het merendeel van de aanwezigen het eens: 56%. Ook wethouder Langenberg bleek stellig: “Iedereen die met de auto naar Rotterdam wil komen, is welkom. Maar we proberen steeds meer automobilisten te verleiden gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer. Dat doen we onder meer via de website RotterdamOnderweg.nl die veel informatie biedt over alternatief vervoer. We wisselen bovendien informatie uit in onze contacten met werkgeversorganisaties, zoals VNO-NCW, en het organiseren van bewonersavonden.”

Zelfrijdende zakelijke deelauto

Een van de aanwezigen merkte op dat de elektrische, zelfrijdende zakelijke deelauto over vier jaar een grote concurrent van het ov zal zijn. Langenberg: “De gemeente heeft al tweeduizend laadpalen in Rotterdam neergezet, dus elektrisch rijden is mogelijk. De deelauto is een dienst die we echter aan de markt overlaten. Het zal nog heel wat jaren duren voordat de zelfrijdende auto in een drukke stad als Rotterdam veilig is.”

Milieuzone heeft effect

De tweede stelling betrof de veelbesproken milieuzone: ‘De milieuzone maakt qua schone lucht geen verschil met de Rotterdamse haven in onze achtertuin’. Slechts 31% was het met deze stelling eens. “Het klopt dat de zeeschepen veel uitstoot hebben,” beaamde Langenberg. “Daar hebben we als stad geen invloed op. Het is zuur dat je met een oldtimer niet over de Erasmusbrug mag rijden, terwijl een groot vervuilend cruiseschip beneden aan de kade ligt. Maar door de milieuzone is de lucht in de binnenstad met 29% verbeterd. Dat is goed nieuws. Ons doel is dat we eind 2018 een verbetering van de luchtkwaliteit hebben van 40%. We liggen dus mooi op koers. De milieuzone heeft effect.”

Meer geld voor ov nodig in grote steden

Tot slot de laatste stelling: ‘Het openbaar vervoer is achterhaald en is toe aan een drastische vernieuwing. Denk daarbij ook aan die bedrijven, zoals de ECT, die voor hun medewerkers zelf vervoer hebben geregeld’. Ook deze stelling leverde weer een ruime meerderheid op: 57% was het met de stelling eens. “Het openbaar vervoer in de stad wordt zeer goed gebruikt en het aantal reizigers stijgt elk jaar met zo’n 4%. Het ov in Rotterdam is massavervoer. Je moet er niet aan denken dat het er niet meer zou zijn. De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - dringen er bij de minister op aan dat de ov-gelden anders worden verdeeld en meer terechtkomen bij het stedelijk openbaar vervoer van de vier grote steden,” aldus Langenberg.
4 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingLouis Kooyman, Erasmus MC:

‘De patiënt stond buiten, nu niet meer’

“De parkeerdrukte rond het Erasmus MC is de afgelopen jaren drastisch verminderd.” Louis Kooyman, manager Veiligheid & Milieu en Bereikbaarheid, vertelde met enthousiasme en passie hoe de organisatie dit voor elkaar kreeg. “In 2009 zijn we gestart om bereikbaarheid intern op de kaart te zetten. De patiënt stond immers letterlijk buiten. Door files rond het ziekenhuis was het al voorgekomen dat op de Westzeedijk een bevalling plaatsvond. We willen patiëntvriendelijk zijn en dan past het niet om meer parkeerplaatsen toe te kennen aan de medewerkers dan aan de patiënten.”

Drie waardevolle tips

Volgens Kooyman is een lange weg afgelegd. “Iedereen die met automobiliteit binnen een organisatie bezig is, weet het: kom je aan de auto, dan kom je aan de heilige koe. Dat word je niet in dank afgenomen.” Vervolgens gaf Kooyman de zaal drie tips:
1. zorg ervoor dat de top van de organisatie achter je staat;
2. communiceer daarnaast over het doel en de redenen van de te nemen maatregelen;
3. en zorg ook voor goede contacten met de ondernemingsraad.

Individueel reisbudget stimuleren

Het Erasmus MC handhaafde de autoregeling, maar ontmoedigt die wel. “Er is ingezet op een individueel reisbudget (IRB), waarbij de reiskosten verhoogd werden van € 0,10 naar € 0,15 per kilometer. Medewerkers in de avond- of nachtdienst kunnen in de daluren, tussen 13.30 en 05.00 uur, altijd gratis parkeren. Overdag, tussen 05.00 en 13.30 uur, betalen ze een parkeertarief van € 8,00 als de woon-werkreis minder dan zes kilometer bedraagt. Wonen ze verder weg, dan betalen ze € 3,00. Medewerkers met een IRB kunnen maximaal zes keer per jaar overdag voor € 3,00 per dag parkeren.” Volgens Kooyman zorgde het nieuwe beleid ervoor dat tweehonderd medewerkers overstapten van de autoregeling naar de IRB. En ook dat de bezetting van de parkeergarages fors omlaag ging: van 1.180 in 2009 naar 780 in 2017. “Verder zijn de files op de Westzeedijk opgelost.” Het aantal plaatsen in de fietsenstalling steeg van drie- naar vijfduizend.

Fietsers belonen

“Het mobiliteitsbeleid is een succes, maar we zijn er nog niet”, waarschuwde Kooyman. “In 2018 verhuist de Daniel den Hoed Kliniek naar de locatie in de binnenstad. Met nog eens negenhonderd medewerkers erbij is het huidige beleid onvoldoende om parkeeroverlast te voorkomen. We denken aan nieuwe regelingen, zoals het verhogen van het parkeertarief overdag en het belasten van het parkeren in daluren. Daarmee komt het gratis parkeren in de namiddag, avond en nacht te vervallen. Tegelijk realiseren we meer voorzieningen voor fietsers. Er komt een extra fietsenstalling bij voor zo’n vijfhonderd tot zevenhonderd fietsen. Daarnaast overwegen we fietsers een kleine beloning te geven.” Het vervoersbeleid, zoals dat er nu ligt, is een succes, concludeerde Kooyman. “Maar denk niet dat het kostendekkend is. Dat wordt het waarschijnlijk nooit. En we weten ook dat je er nooit echt mee klaar bent; het handhaven en aanpassen van het beleid blijft je aandacht vragen.”

Blijf er in geloven!

Aan het eind van zijn presentatie toonde Kooyman een foto van de Pathfinder op Mars. “De Pathfinder kon alleen op Mars worden gezet door te blijven geloven dat dit mogelijk was en door samenwerking van velen. Zo is het ook met het neerzetten van een mobiliteitsbeleid. Je loopt tegen hobbels aan en valt soms in een kuil, maar door goed voor ogen te houden dat het mogelijk is en met elkaar te blijven samenwerken, komt het voor elkaar.” De Hogeschool Rotterdam meldde geïnspireerd te zijn door het verhaal van het Erasmus MC. Beide organisaties spraken af om informatie uit te wisselen.5 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingMenno Lijkendijk, Maaster:

‘Maaster draagt bij aan spitsmijden Maastunnel’

Mobiliteitsmakelaar Monique Verhoef meldde dat inmiddels 4.500 deelnemers zijn ingeschreven bij Maaster, het spitsmijdenproject specifiek voor de Maastunnel. Met elkaar mijden zij elke dag ongeveer 1.400 keer de avondspits. “Maar wat kunnen werkgevers nog meer doen om ervoor te zorgen dat de overlast rond de renovatie van de Maastunnel beperkt blijft?”, vroeg Verhoef aan Menno Lijkendijk van Maaster. “Bedrijven kunnen zich aansluiten bij TURNN, een online platform voor het reizen tussen huis en werk en van afspraak naar afspraak. TURNN ontwikkelt slimme mobiliteitsdiensten specifiek om de Maastunnel te mijden”, antwoordde hij. Daarnaast deed hij een oproep: “Al in juni zijn automobilisten, die frequent door de Maastunnel reden, benaderd met het aanbod mee te doen aan het spitsmijden project. Mensen met een leaseauto kunnen we op deze manier niet benaderen. Zij lopen dan ook een beloning mis als zij gebruikmaken van alternatief vervoer. Aan de werkgevers daarom het verzoek hun leaserijders te wijzen op maaster.nu.”

Verkeersdrukte real time online bekijken

Hein Pierhagen, projectleider Maastunnel, vulde aan: “De gemeente Rotterdam lanceerde recent de website Rotterdamonderweg.nl. Bezoekers krijgen niet alleen slimme tips voor alternatief vervoer, maar ook real time inzicht in de drukte van de wegen. In de stad staan sinds kort 25 camera’s, waardoor je via de website precies kunt zien hoe druk het is op de wegen in de stad.”

Mobiliteitsteam helpt

Verhoef gaf tot slot nog eens aan dat bij De Verkeersonderneming een team paraat staat om bedrijven te ondersteunen die slimmer met mobiliteit willen omgaan. Voor tips en adviezen kunnen zij contact opnemen met de teamleden Anna Schouten, Lara Severin, Boyd Bartels en Eric Jellema.
6 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingMobiliteitsmakelaar Monique Verhoef:

‘Vaar naar je werk Dag stimuleert vervoer over water’

“Dat we via de Maas veel goederen vervoeren, dat weten we. Dat er cruiseschepen en plezierboten varen, is ook bekend. Maar wist u dat de Maas ook een hele mooie route vormt om naar je werk te varen?”, vroeg Monique Verhoef de zaal. “Nu al gebruiken medewerkers elke dag de waterbus of de watertaxi om naar het werk te komen. Dat mogen er nog veel meer worden.”

Varen uitproberen

Zeker voor die bedrijven die aan of vlakbij het water liggen, is varen een ideaal vervoermiddel. Op de waterbus is het bijvoorbeeld mogelijk je fiets mee te nemen, zodat de voor- en nareis is geregeld. Voor iedereen die nog nooit met de boot naar het werk is gegaan, maar voor wie het wel relevant is, is er op dinsdag 26 september de ‘Vaar naar je werk Dag’.

Wij doen mee

Regiodirecteur KPN Anja de Vos reageerde: ‘KPN wil het meest duurzame bedrijf worden. We hebben voor 1.100 medewerkers slechts tweehonderd parkeerplekken! En we zitten op de Wilhelminakade, dus aan het water. Een paar medewerkers gaan ervaren hoe het is om naar het werk te varen. Wij doen mee op 26 september!”
7 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingTweede editie Mobility Lab van start

‘Niet lullen, maar testen!’

Elk bedrijf heeft met betrekking tot de mobiliteit en bereikbaarheid iets wat niet helemaal lekker loopt. “Het zijn vaak de zaken waar je je aan ergert”, benadrukte Monique Verhoef. “Denk bijvoorbeeld aan dat parkeerterrein waarvan je weet dat er nog een paar plaatsen vrij zijn, maar je niet weet waar. De Verkeersonderneming is gestart met de tweede editie van het Mobility Lab”, kondigde Verhoef aan, terwijl ze een foto toonde van de eerste editie. Daarop is Prins Constantijn te zien, terwijl hij de Scoozy test, de Nederlandse scootmobiel die niet omvalt en ook nog blits is om te zien (en in gezien te worden).

Geef ergernis door

Tijdens de tweede editie van Mobility Lab gaan startups aan de slag met het uittesten van prototypes in de praktijk onder de noemer: niet lullen, maar testen! “Heeft u een ergernis op mobiliteitsgebied in uw bedrijf, geef die dan aan ons door. Wij zoeken dan startups met een innovatieve oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk.”


8 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingSjoerd Haverkamp, CGI:

‘Met een serious game chauffeurs uitdagen groener te rijden’

Mobiliteit is in de visie van CGI, wereldwijd leidend in informatietechnologie, een spel van vraag en aanbod. “Het betreft zowel individuele als maatschappelijke belangen en het gaat over personen en goederen”, zei Sjoerd Haverkamp, vice president consulting services CGI. “Daar waar het kan, zetten we serious gaming in, een middel om het gedrag van reizigers op een leuke manier te beïnvloeden”, vervolgde hij. “Een voorbeeld is de Best Driver competitie in de transportsector. Deze wedstrijd moet de emissie in steden reduceren en kosten besparen. Onder meer door professionele chauffeurs meer milieuvriendelijk te laten rijden.”

Expertise aanspreken

Het is volgens Haverkamp zeer lastig chauffeurs te bewegen om bij het rijden minder brandstof te gebruiken. “Groen rijden is niet echt stoer. Laat je ze aan een wedstrijd meedoen om te achterhalen wie de beste chauffeur is, dan gaan ze wel overstag. Ze worden dan op een leuke manier op hun expertise aangesproken en willen nog beter worden, namelijk de beste! Daar helpt de Best Driver-app bij. Hiermee wordt het rijgedrag real time uitgelezen, kunnen we ritten vergelijken en krijgt de chauffeur via de app feedback en tips.”


9 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingLudieke afsluiting

Krijsende Krengen brengen serenade aan Maastunnel

Aan het einde van de bijeenkomst kreeg de zaal een serenade op de Maastunnel voorgeschoteld. Het vrouwenkoor de Krijsende Krengen oogstte veel bijval. Het motto van dit puur Rotterdamse koor: zingen en een neut, dat scheelt een therapeut! En aan het applaus te oordelen, waren alle deelnemers het daar roerend mee eens.


10 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingZet de nieuwe datum vast

Het gesprek gaat verder

Over het onderwerp ‘slimme en innovatieve mobiliteit en bereikbaarheid’ zijn we nog lang niet uitgepraat. Er staat voor dit jaar een nieuwe bijeenkomst gepland. Noteer in uw agenda:
maandag 13 november 2017, R10 werkgeversbijeenkomst.


11 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Erasmus Medisch Centrum | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingColofon

Uitgave van:

De Verkeersonderneming

E-mail mobiliteitsmakelaarrotterdam@vno-ncwwest.nl
Website www.verkeersonderneming.nl

Realisatie:

De Verkeersonderneming
& www.onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Fotografie

Ruud Slagmolen

September 2017