Werkgevers R10 bundelen krachten:

‘Samen sterk voor optimaal vervoer door tunnel en in haven’

De Grande Dame van Rotterdam, de 75-jarige Maastunnel, is toe aan een facelift. De belangrijke verkeersader gaat voor twee jaar dicht, althans van noord naar zuid. Dat brengt grote gevolgen voor betrokkenen in het centrum met zich mee. Die hebben zich daarom verenigd in de Maastunnel Alliantie. Ook in de haven zijn de mouwen opgerold voor het Maasvlakte Transferium. Recent kwamen ondernemers bijeen tijdens de R10 bijeenkomst van De Verkeersonderneming en VNO-NCW Regio Rotterdam. De meeting werd mede georganiseerd door Deltalinqs. Hartelijk dank voor de gastvrijheid bij de ECT PV-Soos en voor de inzet van het Shuttle vervoer van Vipre. Een Quick Review.
1 | 9Moderator Monique Verhoef:

‘Haven en Maas: onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Slimmer reizen en werken

De Maas is de verbindende factor in Rotterdam en de regio, niet alleen in economisch opzicht. Het is tenslotte het grootste haven- en industriegebied van Europa! Ook in sociaal opzicht. Er leven, wonen en werken veel mensen; het is een levendig gebied waar bereikbaarheid hoog in het vaandel staat. “Slimmer reizen en werken, of juist niet reizen, is ook de komende jaren een van de opgaven.” Monique Verhoef, mobiliteitsmakelaar De Verkeersonderneming leidde de aanwezigen die middag door het programma.

Kennismaken

Het was ook de eerste werkdag van Roger Demkes, de nieuwe directeur van De Verkeersonderneming. De bijeenkomst bood hem meteen de gelegenheid het grote R10-werkgeversnetwerk te leren kennen. Demkes: “Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en binnenkort persoonlijk met alle R10-ambassadeurs kennis te maken.”
2 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingDaan van der Ent, Topmovers:

‘Met meer geduld een slimme ritplanning maken’

Ongeduldig volk

“Nederlanders zijn een ongeduldig volk”, zei Daan van der Ent van Topmovers. En hij kan het weten. “Wanneer ze ’s ochtends iets op internet bestellen, willen ze het in de middag al in huis hebben”, concludeerde hij. “Logistiek gezien is het inmiddels allemaal haalbaar, maar is het ook slim?”, vroeg medemoderator Jasper Nagtegaal, beleidsadviseur Deltalinqs. “Deze werkwijze zorgt ervoor dat de busjes af en aan blijven rijden. Soms komen we vier keer op een dag in dezelfde wijk. Met iets meer geduld kun je ’s nachts een slimme ritplanning maken”, aldus Van der Ent.

Twee handen distributie

Van der Ent Topmovers is een familiebedrijf (sinds 1928). Naast particuliere, zakelijke en internationale verhuizingen levert het bedrijf jaarlijks ook zo’n 50 duizend pakketten in opdracht van onder meer IKEA, Ahrend en Gispen. Steeds vaker gaat het daarbij om ‘twee handen distributie’; pakketten die te groot of te zwaar zijn om door één persoon te worden bezorgd.

Zo min mogelijk kilometers

“Om de logistiek efficiënter in te richten, maken we niet alleen een slimme ritplanning. We rijden in voertuigen die voldoen aan de Euro 5&6-norm. En we gebruiken duurzame elektriciteit die uitsluitend afkomstig is van windmolens. Bij grote klanten nemen we een hub dichtbij in gebruik, om zo min mogelijk kilometers te hoeven te maken. Zo zaten we eerst in Ypenburg, maar hebben we voor onze klant IKEA nu een bedrijfspand in Rijswijk. Efficiënter en economisch ook beter,” zegt Van der Ent.
3 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingSpeciale toolboxen uitgereikt:

‘Alliantie informeert betrokkenen over afsluiting Maastunnel’

Verantwoordelijkheid nemen

Op 3 juli aanstaande gaat de Maastunnel voor twee jaar van noord naar zuid dicht. Petra de Jongh, directeur binnen het Erasmus MC, is boegbeeld van de Maastunnel Alliantie, een initiatief van werkgevers en publiekstrekkers. “De Alliantie informeert werknemers, leveranciers en bezoekers over de gevolgen, omleidingen en alternatief vervoer”, zegt De Jongh. Volgens haar nemen veel bedrijven hun verantwoordelijkheid en sluiten zij zich daarom bij de alliantie aan.

Eerst eten, dan rijden

Ook de Euromast heeft zich aangesloten. Brianne Pols: “We informeren onze bezoekers via de website en bij de voorverkoop van de kaarten. Daarnaast serveren we een Maastunnelmenu, zodat onze bezoekers eerst van een maaltijd kunnen genieten en pas daarna, als het op de weg weer rustig is, naar huis gaan.”

Speciale Maastunnel toolbox

De Verkeersonderneming ontwikkelde samen met de gemeente Rotterdam een toolbox waarin alle informatie over de afsluiting, omleiding en alternatieven is verzameld. Hein Pierhagen, projectleider van de Maasstunnel van de gemeente Rotterdam, overhandigde de eerste toolboxen aan Petra de Jongh en Brianne Pols. “Ik ben trots dat tientallen partijen zich hebben aangesloten en we met zijn allen de stad en de regio bereikbaar houden”, aldus Pierhagen.


Lees meer over de Alliantie en over de afsluiting.

4 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingFloor Vermeulen en Christel Mourik:

‘OV in de haven en op Voorne-Putten anders aanpakken’

Meer investeren

Elke vier jaar maakt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), een voorspelling over de toekomst van de Nederlandse mobiliteit. Begin mei was de conclusie uit de analyse luid en duidelijk: “Nederland slibt dicht. Wen er maar vast aan: in 2040 staat Nederland vast”. Dat geldt niet alleen voor de weg, maar ook voor het spoor. Daarom roepen Mobiliteitsallianties, waaronder Deltalinqs en VNO-NCW het nieuwe kabinet op om te blijven investeren. Floor Vermeulen, Gedeputeerde van de Provincie: “Eén miljard extra is wat mij betreft het minimum. Er moet meer geld komen voor verbetering van de infrastructuur, zoals de verbreding van de A20 en A15 naar Gorinchem, maar ook voor programma’s als Beter Benutten. Overigens is de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven ten opzichte van andere havens goed.””

A4 Zuid aanleggen

Christel Mourik, wethouder Nissewaard, vult Vermeulen aan. “De A15 is gerenoveerd en de Blankenburgtunnel komt er aan. Maar de andere oeververbindingen zijn kwetsbaar. De komende jaren moeten ze in onderhoud en dan is er een groot probleem. We pleiten daarom al jaren voor de aanleg van de A4 Zuid: het ontbrekende stuk A4 tussen Hoogvliet en Klaaswaal. Sinds nieuwe delen van de A4 bij Steenbergen en Midden-Delfland open zijn, is de drukte op de A29 tussen Barendrecht en het Hellegatsplein flink toegenomen. De aanleg van de A4 Zuid maakt de verbinding tussen Amsterdam en Antwerpen compleet.”

Soorten vervoer: van 3 naar 1

Vermeulen en Mourik vinden elkaar ook in hun ambitieuze plannen voor de aanpak van het openbaar vervoer. Mourik: “Stel dat we het openbaar vervoer in de haven opnieuw kunnen organiseren, dan pak je het anders aan. Er zijn nu drie soorten vervoer: (1) het bedrijfsvervoer, zoals de ECT dat al jaren voor zijn medewerkers verzorgt, (2) het reguliere openbaar vervoer en (3) de WMO, het vervoer voor ouderen en mensen met een beperking. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam zijn we nu aan het onderzoeken of we al die soorten vervoer bij elkaar kunnen voegen. Er is dan een grote pot met geld waarmee je het vervoer voor iedereen veel efficiënter kunt uitvoeren. De busjes waarmee de werknemers tijdens de shifts naar het werk worden gebracht, zet je de rest van de dag in voor vervoer van ouderen.” Vermeulen: “De afgelopen jaren zijn de budgetten bevroren en in een periode van bezuinigingen is dat ook begrijpelijk. Nu het economisch weer beter gaat, moeten en kunnen we ruimhartiger zijn.”

Check ook deze nieuwsberichten5 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingNicolette Ammerlaan:

‘Het Havengebied is geen standaard bedrijventerrein’

7 redenen voor alternatief vervoer

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt om verschillende redenen aan mobiliteitsmanagement oplossingen. Nicolette Ammerlaan, programmamanager bij het Havenbedrijf Rotterdam, somt zeven redenen op.
1. Er is een toename van het verkeer door economische groei.
2. Er is gepland onderhoud op de oeververbindingen.
3. De overheidsinvesteringen voor de komende tien jaar zijn bestemd.
4. In de haven is nauwelijks alternatief vervoer voorhanden.
5. Werknemers willen een individuele keuze kunnen maken.
6. De herkomst van de werknemers verschuift meer naar de noordkant.
7. Er komen tot 2030 zo’n 10 duizend banen bij.

Al veel gedaan

Ammerlaan: “Het havengebied is met een lengte van circa 45 kilometer nu eenmaal geen standaard bedrijventerrein. Daarom vergt dit andere maatregelen. Tot nu toe is al het nodige gerealiseerd. Denk aan de start van het Maasvlakte Transferium, het veiliger, sneller en comfortabeler maken van fietspaden en het gerealiseerde vervoer over water. Verder komen er first en last mile voorzieningen en is er een consortium van dienstverleners gekomen dat alternatief vervoer aanbiedt. Met mobiliteitsmanagement willen we het autoverkeer op de oeververbindingen tijdens de spits reduceren met vijf procent.”

Maasvlakte Transferium

“Het Havenbedrijf is een van de moeders van De Verkeersonderneming. Met elkaar en met de dienstverleners realiseerden wij een transferium, een multimodaal knooppunt met overstapmogelijkheden voor collectief vervoer, zoals de ECT/Vipre dat aanbiedt. Met aansluitingen op OV-buslijnen vanuit Voorne Putten, met een aansluiting op de Fast Ferry, deelfietssystemen en een deelautosysteem. Alles om het vervoer zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Eind 2017 zijn alle voorzieningen gereed en is de officiële opening gepland,” aldus een gedreven Ammerlaan. “De alternatieven voor de auto in het woon-werkverkeer naar de haven zijn noodzakelijk vanuit bereikbaarheid, duurzaamheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het realiseren van alternatieven vraagt veel op het gebied van samenwerking tussen overheden, bedrijven en dienstverleners. Het vraagt ook van werkgevers om hun medewerkers hierin zoveel mogelijk mee te nemen.”
6 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingChrétienne Hoek:

‘TURNN biedt alternatief vervoer met sluitende businesscase’

Online platform

“Om werkgevers en werknemers te faciliteren, ontwikkelde TURNN een online platform voor het reizen tussen huis en werk en van afspraak naar afspraak”, zei Chrétienne Hoek van BNV Mobility tegen medemoderator Jasper Nagtegaal. “Voor medewerkers zijn er twee cashbackregelingen. Hierbij krijgen zij een bedrag tot maximaal € 300,- retour op de aanschaf van een (elektrische) fiets of OV-abonnement."

Maatwerk

"Voor werkgevers wordt bekeken welke alternatieven er mogelijk zijn naast het huidige mobiliteitsbeleid. Dit is maatwerk waarbij een positieve businesscase voorop staat. Om meer inzicht te krijgen in de wensen van werknemers is er een enquête uitgezet.” Hoek riep ook de deelnemers in de zaal op. “De afgelopen week werd de Amega Groep launcing customer van TURNN. Welke werkgevers volgen dit voorbeeld?”
7 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingAmbassadeurs op de barkruk:

‘Mobiliteit in de haven kan en moet beter’

Collectief vervoer erg belangrijk

Vervolgens namen Bas Janssen (directeur Deltalinqs), Petra de Jongh (directeur Erasmus MC) en Leo Ruijs (CEO ECT) plaats op de barkruk. Ze zijn alle drie ambassadeur van de R10, het netwerk van werkgevers die zich verantwoordelijk voelen voor een betere bereikbaarheid in Rotterdam (haven, stad en regio). Ruijs: “De zakelijke bereikbaarheid in de haven is goed, maar die voor werknemers onder de maat. Er is geen openbaar vervoer. Daarom regelde de ECT al jaren geleden collectief vervoer voor haar medewerkers.”

Oog voor de last mile

Ruijs vervolgt: “Ik doe een oproep aan collega-bedrijven om zich daarbij aan te sluiten. Elke dag brengen bussen de medewerkers veilig, vertrouwd en zonder stress op het werk. Dit soort vervoer komt de bereikbaarheid, de veiligheid en ook de economische positie van de haven ten goede.” Janssen vult aan: “Het is nu nog te gemakkelijk om in de auto te stappen. Dat is ook voor de duurzaamheid een probleem. Collectief vervoer en regulier OV moeten beter op elkaar aansluiten. Ook moet er oog zijn voor de last mile. Het vervoer op die laatste kilometer ontbreekt nu nog te vaak.”

Persoonlijke betrokkenheid

“In het centrum lukt het met de Maastunnel Alliantie heel goed om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen. Samen de schouders eronder zetten, dat lijkt in de haven lastiger, maar dat moet daar toch ook kunnen? Het gaat om de persoonlijke betrokkenheid van de werkgever”, zegt De Jongh. Janssen reageert: “Zo’n oplossing als TURNN is prima in de haven, dat gaat daar zeker werken. Het moet wel een blijvende oplossing zijn. Het Transferium zal daarbij een belangrijke rol spelen.”

Boodschap aan minister

Het panel vroeg vervolgens aan de toehoorders welk punt Leo Ruijs in zijn rol als ambassadeur van Beter Benutten moet meenemen naar minister Schultz van Haegen. In de nieuwe OV-concessie moet er ook geld beschikbaar komen om collectief vervoer aan te bieden en om te zorgen dat dit goed kan aansluiten op reguliere OV-knooppunten!


8 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingToolbox voor deelnemers Maastunnel Alliantie

Werkgevers en publiekstrekkers

Tot slot vroeg Monique Verhoef alle deelnemers van de Maastunnel Alliantie het podium te betreden. Ook zij ontvingen de speciale Maastunnel toolbox. Naast werkgevers zijn het vooral publiekstrekkers, zoals onderwijsinstellingen, musea en toeristische attracties, die de alliantie vormen.

Het gesprek gaat verder

Over het onderwerp mobiliteit en bereikbaarheid zijn we nog lang niet uitgepraat. Er staan enkele nieuwe bijeenkomsten gepland. Noteer ze in uw agenda.
R10 bijeenkomst: donderdag 14 september vanaf 16.00 uur bij Erasmus MC
R10 bijeenkomst: maandag 13 november vanaf 16.00 uur bij KPN (locatie onder voorbehoud)


9 | 9

Werkgevers R10 bijeen
Deltalinqs | VNO-NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingColofon

Uitgave van:

De Verkeersonderneming

E-mail mobiliteitsmakelaarrotterdam@vno-ncwwest.nl
Website www.verkeersonderneming.nl

Realisatie:

De Verkeersonderneming
& www.onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Fotografie

Ruud Slagmolen

Mei 2017