Werkgevers R10 wisselen ideeën uit:

‘Gedragsverandering? Gewoon doen!’

Het mocht die dag dan wel de koudste 30ste novemberdag zijn sinds achttien jaar, de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en Drechtsteden kon echter op een warme belangstelling rekenen. Al vroeg waren werkgevers te gast bij Ames Audi Centrum in Dordrecht, onderdeel van de Amega Groep. Het motto die ochtend: ‘Gedragsverandering? Gewoon doen!’ Tijdens de bijeenkomst van De Verkeersonderneming, VNO-NCW Regio Rotterdam en het recent opgerichte werkgeversplatform Samen Bereikbaar uit de Drechtsteden wisselden de deelnemers ideeën uit hoe je met gedragsverandering slimmer vervoer binnen je bedrijf kunt realiseren. Een Quick Review.
1 | 11Dagvoorzitter Miriam Hoekstra:

‘Je kunt als betrokken werkgever veel doen’

Bij vermindering van files speelt gedragsverandering een sleutelrol. Je zou denken dat daarvoor psychologen en andere gedragsdeskundigen de rol van civiel ingenieurs en verkeerskundigen moeten overnemen. Maar niets is minder waar. “Sterker nog, je kunt als betrokken werkgever ook veel doen”, startte Miriam Hoekstra-van der Deen direct na het ontbijt. Hoekstra is directeur Airport Operations Schiphol en bestuurslid VNO-NCW Regio Rotterdam. Deze dag ook de dagvoorzitter tijdens het R10 werkgeversontbijt.

Gewoon aan de slag

Nadat zij alle werkgevers van harte welkom heette, bedankte ze Leen de Koning van de Amega Groep alvast voor de hartelijke gastvrijheid. Vervolgens lichtte zij het thema van deze bijeenkomst toe: ‘Gedragsverandering? Gewoon doen!’ “We kunnen heel veel praten over mobiliteit, maar we moeten ook gewoon aan de slag. Geen woorden, maar daden om het op z’n Rotterdams te zeggen. Zoeken naar duurzame manieren om onze mobiliteit te verbeteren.”

Ambassadeurs aanschieten

“Het R10 werkgeversnetwerk kent sinds kort ook betrokken ambassadeurs. Het zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en koepelorganisaties met een duidelijk doel: samen optrekken in slimme mobiliteit en de bereikbaarheid in de regio Groot Rotterdam en Drechtsteden verbeteren”, aldus Hoekstra. Ze vroeg de aanwezige ambassadeurs op te staan om zich kenbaar te maken. “Wie wil, kan hen later nog aanschieten met vragen.”
2 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingLeen de Koning, Amega Groep:

‘We moeten leren kijken naar mobiliteit’

“Het lijkt een tegenstelling: als dealer wil je natuurlijk auto’s verkopen. Elke maandag check ik de verkoopcijfers. Misschien ziet u mij als de veroorzaker van al het fileleed. Maar we spannen ons zeker in om de mobiliteit te verbeteren.” Zo nam gastheer Leen de Koning van de Amega Groep het woord over van dagvoorzitter Hoekstra.

Auto’s blijven bestaan

“We willen voor onze klanten een mobiliteitspartner zijn. Daar horen duurzaamheid en een bereikbare regio bij. Daarom zijn we ambassadeur van het ondernemersplatform Samen Bereikbaar. Alleen asfalt aanleggen is slechts een deel van de oplossing. We moeten anders leren kijken naar mobiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat auto’s blijven bestaan, maar we gaan er in de toekomst anders mee om. Beter benutten van de infrastructuur hoort daar ook bij.”

Tien procent uit de spits

De Koning wees naar de plattegrond met de diverse vestigingen die actief zijn in de automotive branche. “We delen onze kennis en expertise met klanten en met andere ondernemers. Daarnaast gaan we ook intern aan de slag. Onze doelstelling: tien procent van alle medewerkers uit de spits halen. Dat zijn er bij ons 38! Er is al een scan als nulmeting gedaan die ons vertelt waar we de winst kunnen behalen. Onder meer door carpoolen te stimuleren. Wie kan met wie meerijden? Ook door te kijken of er meer mensen op de fiets of e-bike kunnen komen.” Een van de toehoorders reageerde: “Het werkt inderdaad”, beaamde Louis Kooyman, sector manager Serviceorganisatie van Erasmus MC. “Wij hebben duizend medewerkers uit de auto gekregen.”

Vertrouwen geven

Wil je gedragsverandering realiseren, dan moet je volgens De Koning medewerkers belonen. “Dat hoeven geen grote beloningen te zijn. Wilde voorheen iemand thuis werken, dan mocht dat niet. Nu zeg ik: doen! Geef je medewerkers het vertrouwen en ga uit van het positieve. Tot slot wil ik een oproep doen: sluit u aan bij Samen Bereikbaar. Maak gebruik van elkaars kennis. Samen maken we Drechtsteden bereikbaar.”
3 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingMobiliteitsmakelaar Monique Verhoef:

‘Medewerkers vaak tevreden dankzij slimmer reizen’

Mobiliteitsmakelaar Monique Verhoef startte haar betoog met kille cijfers. “De komende zes jaar groeien de files met 38 procent. Alstublieft! Dat zijn de prognoses van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Deze groei schrijft het KiM voor bijna de helft toe aan een toename van verkeer, aan dalende brandstofprijzen en aan een groter effect van ongevallen. Ook de groeiende economie zorgt voor toename van autoverkeer. En volgens TNO neemt, als gevolg van files, ook de schade toe. In 2015 bedroeg het schadebedrag al € 1,1 miljard, een stijging van dertig procent.”

Warme oplossingen

“Het aanleggen van asfalt is echter niet het enige antwoord op deze kille constatering”, verzekerde Verhoef. “Warmere oplossingen, zoals slimmer reizen en gedragsverandering, sorteren duurzamere effecten en resulteren vaak in een grotere tevredenheid onder medewerkers. Consortia van slimme mobiliteitsdiensten helpen werkgevers daarbij. BNV Mobility uit Breda is het consortium dat in deze regio de aanbesteding van De Verkeersonderneming heeft gewonnen.”

Ga naar www.bnvmobility.com

Mobiliteitsquiz

Een inmiddels niet meer weg te denken programmaonderdeel bij het R10 werkgeversontbijt is de mobiliteitsquiz. Via korte vragenrondes wordt de kennis over mobiliteit van de werkgevers op de proef gesteld. Het interactieve competitie-element werkte ook deze keer aanstekelijk onder de aanwezigen.
4 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingChrétienne Hoek, BNV Mobility:

‘Laat mensen nadenken: reisgedrag is gewoontegedrag’

“BNV Mobility biedt gebruikers een totaalpakket aan mobiliteitsdiensten met een duidelijke meerwaarde,” lichtte CEO Chrétienne Hoek vervolgens toe. Op vragen van Mobiliteitsmakelaar Verhoef antwoordde Hoek: “We starten altijd bij de wensen en doelen van het bedrijf. Wat levert het op? Samen met de opdrachtgever werken we vervolgens toe naar een positieve business case. Daarna zetten we naar wens allerlei soorten vervoer in.”

Alle kanten op

“Je kunt dus alle kanten op. Zo zetten we samen met All Secure en Shell autogerelateerde diensten in. In samenwerking met VCCR zijn dat mobiliteitskaarten. Daarnaast hebben we deelfietsen, leasefietsen, zakelijke deelauto’s, vervoer over water, collectief vervoer met vanpools of kleine busjes die we in samenwerking met Vipre leveren.”

Bewust laten nadenken

Volgens Hoek is reisgedrag gewoontegedrag. “We doen wat we altijd al doen. Het mooiste is als je mensen van tevoren bewust laat nadenken over hun reis. Dan zie je dat veertig procent van het gedrag verandert naar slimmer reisgedrag. Van de fiets weten we dat het een zeer laagdrempelig vervoermiddel is. Onze ervaring is dat vijftien procent van de medewerkers kiest voor de fiets, zonder dat je dit hoeft te pushen. Het is soms al voldoende om er met elkaar het gesprek over aan te gaan.”

And the winner is…

Na drie rondes van de mobiliteitsquiz kwam Gert de Jong van Altronic, ICT- en Telecomdiensten als winnaar uit de bus. Chrétienne Hoek overhandigde hem een waardecheque van € 1.000 waarmee het bedrijf mobiliteitsdiensten van BNV Mobility kan inzetten.

Kom met BNV Mobility in contact via Samen Bereikbaar of
De Verkeersonderneming5 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingHans Tanis, wethouder Sliedrecht

‘Politiek zover krijgen om duurste file aan te pakken’

“De A15 bij Ridderkerk is uitgeroepen tot een van de duurste files van het land. Toch staat deze weg nog niet op het lijstje met projecten waaraan snel wordt gewerkt. En dat is mij een doorn in het oog”, zei Hans Tanis, wethouder (onder meer economie) in Sliedrecht en tevens lid van het Drechtstedenbestuur. “Om die reden zijn we druk met lobbyen in politiek Den Haag om deze weg op de lijst te krijgen met extra te realiseren projecten.”

Iedereen steentje bijdragen

Volgens Tanis betekent het niet dat er dan snel een schop in de grond gaat. “In de huidige MIRT-overleggen hebben we het over de periode na 2028. Maar het is wel de weg die we moeten bewandelen. Gezien de verkiezingen in het voorjaar roep ik iedereen op om te lobbyen bij de eigen politieke partij om de A15 op de politieke agenda te zetten.”

Prioriteiten stellen

Naast de A15 bestaat het verlanglijstje ook uit de aanpassing van de A16, de Moerdijkbrug. “Met Rijkswaterstaat is er inmiddels overeenstemming over de aanpassingen op de N3. Het geld klotst niet over de plinten, dus we moeten prioriteiten stellen. Daarom is het van belang dat ondernemers, provincie en gemeenten elkaar in deze regio goed weten te vinden,” benadrukte de wethouder. Uit de zaal kwam de oproep aan overheden om zich ook in te zetten voor een betere afstemming tussen onderhoudswerkzaamheden op het spoor en de weg. Tanis erkende dat dit beter kan.

Een filmpje ondersteunde het verhaal van Tanis over de werkzaamheden rond de Drechtsteden.
6 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingJacob Klink, Werkgevers Drechtsteden:

‘Samen Bereikbaar staat voor concrete resultaten realiseren’

Dat ondernemers en overheden goed samenwerken blijkt wel uit het feit dat inmiddels 28 organisatie zijn aangesloten bij het platform Samen Bereikbaar. “We willen projecten opzetten op het snijvlak van bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement”, zei Jacob Klink van Werkgevers Drechtsteden. “De A15 is de aorta van de Randstad. De problematiek rond deze weg lossen we niet zomaar in één keer met elkaar op. We kunnen wel de zaken in samenhang zien: bereikbaarheid, fijnstof, vestigingsklimaat, geluidhinder enzovoorts. Het is een gezamenlijk belang.”

Gewoon gaan doen

Volgens Klink kun je lang praten over hoe het anders moet, maar soms moet je het gewoon doen. “Buiten de spits rijden is meestal niet zo moeilijk. Een uurtje eerder beginnen, een uurtje later vertrekken. Eerst even thuiswerken; er zijn zat mogelijkheden. En als je het doet heb je veel winst: geen file, geen irritatie, geen stress. Maak die afspraak met medewerkers! Samen Bereikbaar staat voor het realiseren van concrete resultaten om zo de regio leefbaar, bereikbaar en economisch gezond te maken. Laten we dat gewoon gaan doen.” In de zaal zaten enkele werkgevers die al lid zijn van Samen Bereikbaar. Op de vraag wie er lid wil worden, gingen spontaan vingers omhoog.
7 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingAmbassadeurs op de barkruk:

‘Veel potentie bij werkgevers om het anders aan te pakken’

Miriam Hoekstra lichtte het R10 werkgeversnetwerk toe: een regionaal platform van werkgevers die gezamenlijk optrekken om aan slimme mobiliteit te werken. Drie ambassadeurs namen plaats op de barkruk: Leo Ruijs (CEO ECT en gesprekpartner vanuit het Rotterdamse bedrijfsleven richting minister Schultz), Hans de Boer (directeur AA Lease) en Bas Ort (voorzitter Ondernemerskring Alblasserdam).

Alternatief vervoer stimuleren

“Ik heb het ambassadeurschap vooral vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid op mij genomen”, startte Ruijs. “Als ECT vervoeren we onze medewerkers al langer met eigen bussen. Daarnaast stimuleren we nadrukkelijk het vervoer van de containers op een alternatieve manier: via het spoor of over het water. We kunnen allemaal nog beter gebruik maken van het Transferium Alblasserdam en als ECT investeren we in de Moerdijk.”

Kilometers reduceren

“Wij hebben zo’n 9.000 leaseauto’s op de weg”, zei De Boer die het woord overnam. “Samen met onze klanten zoeken we hoe wij kilometers kunnen reduceren. Dat is voor ons een belangrijke opgave, ook intern. We starten binnenkort een nulmeting om aan de hand daarvan te kijken hoe we ons mobiliteitsbeleid kunnen aanpassen. Het eigen wagenpark is al verduurzaamd. Dat leverde een reductie van 45 procent brandstofverbruik op.”

Lange adem, maar gewoon beginnen

“Samen Bereikbaar is Samen Doen”, zei Ort. “Ik word blij van de verhalen van vanmorgen. Er zit veel potentie bij werkgevers om het anders te gaan aanpakken. Laten we dat dan ook gaan doen. Gedragsverandering is een kwestie van lange adem, wordt wel gezegd. Totdat je dat filmpje ziet van de filedieren die in de file allemaal hetzelfde doen. Dan weet je dat je nu actie moet gaan ondernemen.” Ruijs viel hem bij: “Het gaat om bereikbaarheid in combinatie met duurzaamheid. Samen nu de schouders eronder zetten!” De Boer zei tot slot: “We kunnen ongelofelijk veel redenen bedenken waarom iets niet kan, maar ik weet zeker dat we gezamenlijk veel meer slimme oplossingen kunnen bedenken hoe het wel kan. Laten we dat gaan doen!”


8 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingR10 ambassadeurs:

‘Van naar het werk naar aan het werk!’

Na de netwerkbijeenkomst hadden de R10 ambassadeurs nog een korte nazit. Met de komst van CGI en KPN zijn er nu dertien ambassadeurs: AA Lease, Alphatron, Deltalinqs, ECT, Erasmus Medisch Centrum, Farm Frites, Hogeschool Rotterdam, MKB Rotterdam, Ondernemerskring Alblasserdam (OKA), VNO-NCW Regio Rotterdam en Vopak.

Gezamenlijk doel ondertekenen

Aan het slot van die bijeenkomst ondertekenden de ambassadeurs hun gezamenlijke doelstelling voor de regio: maximale mobiliteit en bereikbaarheid mét optimale leefbaarheid. Met de Rotterdamse mentaliteit - geen woorden, maar daden - gaan ze daar actief voor aan de slag. Ze zetten vijf belangrijke zaken in.
1. R10 Werkgeversbijeenkomsten: focus op kennisdeling en inspiratie.
2. Marktplaats voor Mobiliteit en slimme manieren van werken als ondersteuning.
3. Themabijeenkomsten (kleinschalig) met specifieke onderwerpen als werkkostenregeling, arbeidsvoorwaarden en elektrisch vervoer.
4. Low Car Diet: een challenge met als doel het ervaren van duurzaam reizen (zakelijk/woon-werk) door alternatief vervoer uit te proberen.
5. Maastunnelalliantie: het vormen van een alliantie met werkgevers die werknemers, bezoekers en leveranciers actief informeren over de renovatie van de Maastunnel en de mobiliteitsalternatieven.

Drie themadagen

Op de agenda staan ook drie themadagen:
Winterbike to your work day (feb 2017);
Walk-to-your-work-day (april 2017);
Vaar naar je werk dag (september 2017).
9 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De Verkeersonderneming‘Ziezo, en nu aan de slag!’10 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingHet gesprek gaat verder

Over het onderwerp - slimme en innovatieve - mobiliteit en bereikbaarheid zijn we nog lang niet uitgepraat. Er staan enkele nieuwe bijeenkomsten gepland. Noteer ze in uw agenda.

Februari

bijeenkomst irt Maastunnel

15 mei

R10 ambassadeursbijeenkomst en R10 plenaire middagbijeenkomst

16 september

R10 plenaire middagbijeenkomst

13 november

R10 ambassadeursbijeenkomst en R10 plenaire middagbijeenkomst
11 | 11

Werkgevers R10 bijeen
Ames Audi Centrum | Samen Bereikbaar | VNO NCW Rotterdam | De VerkeersondernemingColofon

Uitgave van:

De Verkeersonderneming

E-mail mobiliteitsmakelaarrotterdam@vno-ncwwest.nl
Website www.verkeersonderneming.nl

Realisatie:

De Verkeersonderneming
& www.onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Fotografie

Ruud Slagmolen

November 2016