Werkgevers R10 delen hun visie:

‘Rotterdamse bedrijvigheid in slimme mobiliteit’

De Betrokken Spartaan was vrijdag 22 januari het episch centrum voor de werkgevers van de R10; werkgevers uit de regio Rotterdam die zich betrokken voelen bij mobiliteit en bereikbaarheid. Organisatoren van het werkgeversontbijt waren De Verkeersonderneming en VNO NCW Regio Rotterdam. Onder de noemer Een goede buur is… presenteerden diverse werkgevers hun visie op de bereikbaarheid van Rotterdam. “Asfalt aanleggen is prima, maar we moeten met elkaar ook onze medewerkers uit de auto zien te krijgen”, benadrukte een werkgever. Een Quick Review op dit inspirerende R10 werkgeversontbijt.
1 | 10Miriam Hoekstra:

‘Buren helpen met mobiliteit’

Terwijl menig bezoeker nog aan de koffie en het croissantje ‘zit’, maant Miriam Hoekstra de aanwezigen om plaats te nemen in dat deel van de zaal waar de presentaties plaatsvinden. Miriam is bestuurslid van VNO NCW Regio Rotterdam en houdt deze ochtend als moderator de tijd scherp in de gaten. “Ik heb mijn hart aan Rotterdam verpand”, begint ze.

Mobiliteitsproblemen oplossen

“Hoewel ik sinds enkele jaren op Schiphol Airport werk, is Rotterdam voor mij the place to be. En in een dichtbevolkte regio als Rotterdam weten we als geen ander hoe belangrijk buren zijn. Je helpt elkaar op alle mogelijke gebieden. Ook met het oplossen van mobiliteitsproblemen. Mammoet en ECT laten straks zien hoe zij als werkgever hun buurbedrijven helpen met mobiliteit.”
2 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingPerry Leijdsman, De Betrokken Spartaan:

‘Jong volwassenen begeleiden naar werk’

Gastheer van het werkgeversontbijt is Perry Leijdsman, directeur van de Stichting De Betrokken Spartaan. “Sparta is veel meer dan een voetbalclub”, begint hij vurig. Met trots en passie vertelt hij over de maatschappelijke organisatie die jonge mensen en volwassenen helpt. “We ondersteunen hen op vijf belangrijke pijlers in het leven: (1) werk en inkomen, (2) sport, (3) gezondheid, (4) veiligheid en (5) opleiding.”

Sponsoren gezocht

“Op dit moment heeft De Betrokken Spartaan zestien jong volwassenen in dienst. Die begeleiden we naar werk. Ze doen ervaring op in de horeca en werken onder meer als verkeersregelaar.” Vanzelfsprekend kan De Betrokken Spartaan niet alleen bestaan van subsidies, benadrukt Leijdsman. “Bedrijven en werkgevers die ons willen sponsoren roep ik daarom op zich bij ons te melden. Sponsoren kan op vele manieren, ook bijvoorbeeld door het in dienst nemen van jong volwassenen. Geef een mooie voorzet, blijf niet aan de zijlijn staan en sluit je aan bij De Betrokken Spartaan.”
3 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingMobiliteitsmakelaar Monique Verhoef:

‘Veel redenen om stil te staan bij je mobiliteitsbeleid’

Voor een kennismaking met de mobiliteitsmakelaar betreedt Monique Verhoef het podium. Monique vervult die rol namens De Verkeersonderneming en VNO NCW Regio Rotterdam. “Ik praat met werkgevers over mobiliteit en hoe dat anders - beter - kan. We behandelen dan onderwerpen als parkeer- en leasebeleid, maar ook bijvoorbeeld mobiliteitsbudgetten. In het werkgeversplatform R10 vinden werkgevers in de grote regio Rijnmond elkaar ook op dat gebied. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke pijlers van dit werkgeversplatform.”

Beleid onder de loep nemen

Werkgevers houden zich vaak, uit weloverwogen eigen belang, met deze onderwerpen bezig. “Prima, ze hebben uiteindelijk veel baat om hun mobiliteitsbeleid onder de loep te nemen. De omstandigheden zijn immers veranderd: er is beter openbaar vervoer gekomen, er zijn nu elektrische fietsen en je hebt bovendien de mogelijkheid om thuis of op afstand te werken.” Volgens Monique bekijken werkgevers ook vanuit maatschappelijke overwegingen naar het mobiliteitsbeleid; uit oogpunt van duurzaamheid en flexibiliteit van medewerkers. Of om kosten te besparen. Eveneens een prima argument om aan de slag te gaan.”
4 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingDirecteuren breken lans:

‘Maak gebruik van alternatief vervoer’

Op uitnodiging van moderator Miriam Hoekstra en mobiliteitsmakelaar Monique Verhoef betraden twee directeuren het podium: Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, de organisatie voor alle ondernemers in de Rotterdamse haven en Aernout van der Bend, directeur van De Verkeersonderneming. “Infrastructuur en bereikbaarheid zijn twee belangrijkste thema’s”, zegt Janssen “Vooral het goed gebruiken van de infrastructuur is een issue.” Van der Bend knikt. “Opvallend is dat 60 tot 70 procent van de auto’s, dat onder meer de Maastunnel gebruikt, een reisafstand overbrugt van zo’n zeven kilometer. Voor zo’n korte afstand zijn er ook veel alternatieven. Met de fiets of de e-bike is de reistijd in de stad vaak zelfs korter. Bovendien help je er tegelijk anderen mee die wel in de auto op weg moeten.”

Mobiliteitsmanagement inzetten

Janssen: “We moeten de data die er al zijn goed gebruiken. Die geven precies aan hoe de verkeersstromen lopen. Anticipeer daarop, bijvoorbeeld met de inzet van mobiliteitsmanagement.” Het gebruik van alternatieven is volgens hem de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. “Er is voor de meesten een goed alternatief, het is alleen maatwerk.”

Gezond verstand gebruiken

Van der Bend: “De redenen om in de spits te rijden, zijn zeer divers. Juist daarom zijn er op de Marktplaats voor Mobiliteit veel diensten te vinden. De gebruiker of de werkgever (als opdrachtgever) kan zeer goed aangeven welke dienst voor hem relevant is.” Janssen vult aan: “Vaak kom je met gezond verstand ook een heel eind. Op het moment dat de ploegendiensten in de haven eindigen, zie je - op basis van die verkeersstromen - de wegen vollopen. Je kunt als bedrijf ook besluiten je medewerkers daar niet tussen te zetten. Gewoon door je shifttijd een half uur te verplaatsen. Het bedrijf C. Steinweg heeft dit met veel succes ingevoerd.”
5 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingHein Pierhagen:

‘Rotterdamse trots krijgt opknapbeurt’

De Maastunnel - La Grande Dame van bijna 75 jaar oud – krijgt een grondige facelift. De gemeente trekt maar liefst € 262 miljoen uit voor de renovatie van de Rotterdamse trots. Hein Pierhagen, manager Bereikbaarheid en omgevingsmanager van de gemeente Rotterdam, begeleidt dit enorme project. “Dagelijks maken 60 duizend voertuigen en vijfduizend fietsers gebruik van de oudste verkeerstunnel van Nederland. Omdat er tijdens de renovatie per keer één tunnelbuis wordt aangepakt, moeten zo’n 30 duizend voertuigen een andere route kiezen.”

Meedenken

Beter is natuurlijk om te proberen niet met de auto te reizen. Of om op andere tijdstippen te reizen. Pierhagen: “Samen met De Verkeersonderneming zetten we diverse maatregelen in op het gebied van mobiliteitsmanagement. Werkgevers wil ik oproepen hun medewerkers daar gebruik van te laten maken en zelf ook goed na te denken over hun vervoerbeleid tijdens de renovatie. We denken graag met u mee!”

Lees meer
6 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingDrie dienstverleners mobiliteit:

‘Ontzorgen met de juiste oplossingen’

Tijdens het ‘ontbijt’ kregen drie dienstverleners op het gebied van mobiliteit kort het woord. Als eerste Niels Verduijn van Forensz. “Wij adviseren over de beste en meest efficiënte reis per openbaar vervoer. Daarnaast regelen we de kaartjes en abonnementen en bieden we toegevoegde waarde. De werkgever bespaart zo fte’s en de HR-medewerker kan zich op de kerntaken richten. Een OV-reis vermindert uitstoot van CO2. Omdat we een passend reisproduct regelen en dat groot kunnen inkopen, is de werkgever bovendien altijd goedkoper uit.”

Met collectief vervoer ontzorgen

VIPRE biedt collectief vervoer. “We organiseren dat op een zodanige manier dat we werkgevers en medewerkers ontzorgen. Of het nu gaat om zeventig personen in een dubbeldekker of om zeven mensen in een vanpool, wij zorgen dat medewerkers veilig, uitgerust en op tijd op het werk komen. We nemen bovendien de gehele administratie daarvoor uit handen,” zegt Jos Mens.

Optimale vrijheid bieden

“Geef medewerkers optimale vrijheid in hun keuze van vervoer en stuur aan de hand van financiële prikkels op het gewenste gedrag. Het resultaat is niet alleen tevreden medewerkers, maar ook kostenbesparing en minder uitstoot van CO2,” zegt Paul Dam. Hij is partner van Mobility Concept, een bedrijf dat werkgevers helpt om hun zakelijke mobiliteit, waaronder leaseauto’s, zo slim mogelijk in te richten.”

Check www.forensz.nl
Check www.vipre.nl
Check www.mobilityconcept.nl
7 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingLeo Ruijs, ECT:

‘Partijen mobiliseren om mobiliteit te verbeteren’

“ECT biedt collectief vervoer naar de haven. Zo’n 1.100 (eigen en andere) medewerkers in de haven maken daar elke dag dankbaar gebruik van. Het betreft zeven buslijnen en vanpools voor maximaal negen personen. Zouden we dit vervoer niet regelen, dan komen veel medewerkers niet of niet op tijd op hun werk,” zegt Leo Ruijs, CEO van de European Container Terminal (ECT). Hij is tevens vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en gesprekspartner van minister Schultz van Haegen voor het programma Beter Benutten in Rotterdam.

Actief beleid op maken

“Personenvervoer is niet onze core business, maar we zien het als werkgever wel als een gedeelde verantwoordelijkheid. We zetten er dus actief beleid op. In de logistiek kan efficiënter worden gewerkt. Daarom zetten we onder de noemer European Gateway Services in op vervoer over de weg, het spoor én het water.”

Duurzamer maken

Volgens Ruijs is mobiliteit gespreksonderwerp in elke bestuurskamer. “Vooral hoe het duurzamer kan. Mobiliteit en duurzaamheid zijn noodzakelijke voorwaarden voor de concurrentiepositie van individuele bedrijven en van Nederland om zaken te doen. Mijn doelstelling is om vanuit een maatschappelijke betrokkenheid partijen te mobiliseren om (gezamenlijk) de mobiliteit te verbeteren!”, aldus Ruijs.
8 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingSander Splinter, Mammoet:

‘Alles draait om efficiency, ook het vervoer van onze medewerkers’

“Bij Mammoet staat exceptioneel vervoer centraal”, zegt managing director Sander Splinter. “Het gaat om vracht dat heel groot en heel zwaar is. Als het al over de weg kan, gebeurt dat buiten de spitsen. Niet alleen omdat we tijdens de spitsen geen vervoervergunning krijgen, ook vanwege ons motto: The biggest thing we move is time.”

Fitnessen

“Efficiency, daar gaat het om. Daarom vindt het meeste vervoer over water plaats. Ook het vervoer van onze medewerkers vereist efficiency. We hebben kleine poolauto’s en het OV wordt tot 30 kilometer op basis van werkelijke kosten vergoed. Daarnaast kun je op ons terrein fitness doen om zo tijdens de spits lekker te gaan sporten, in plaats van in de file te staan.”

Wachten of al vertrekken?

“Binnenkort wordt de camera, gericht op het kruispunt van Vijfsluizen, weer aangesloten. Medewerkers kunnen dan weer zien of het verkeer wel of niet vaststaat. Op basis daarvan kunnen ze besluiten later te vertrekken”, zegt Splinter. “Ook wanneer we samenwerken met derde partijen verzoeken we hen mobiliteitsregelingen te treffen voor het personeel, zodat die niet voor nog meer vertraging zorgen.”

Blij met één loket

Volgens Splinter zijn er inmiddels veel initiatieven om anders te reizen. “Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Daarom zijn we blij met De Verkeersonderneming: één loket en één aanspreekpunt dat ons ondersteunt in het nemen van de juiste beslissing. Natuurlijk is het aanleggen van asfalt prima, maar we moeten ons realiseren dat we hoe dan ook medewerkers uit de auto moeten zien te krijgen.”
9 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingHet gesprek gaat verder

Over het onderwerp mobiliteit en bereikbaarheid zijn we nog lang niet uitgepraat. Er staan drie nieuwe bijeenkomsten gepland. Noteer ze in uw agenda.

9 februari:

lancering Marktplaats voor Logistiek.

19 februari:

themabijeenkomst over Autodelen, bestemd voor de groot zakelijke markt.

20 april:

R10 werkgeversontbijt.
10 | 10

Werkgeversontbijt R10 | VNO NCW Regio Rotterdam | De VerkeersondernemingColofon

Uitgave van:

De Verkeersonderneming

E-mail mobiliteitsmakelaarrotterdam@vno-ncwwest.nl
Website www.verkeersonderneming.nl

Realisatie:

De Verkeersonderneming
& www.onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Fotografie

Ruud Slagmolen

Januari 2016